• Changeover Switch Lockout

  የመቀየሪያ መቀየሪያ መቆለፊያ

  የመቀየሪያ ማብሪያ / ማጥፊያ መቆለፊያ አጠቃላይ እይታ የለውጥ ማብሪያ / ማጥፊያ መቆለፊያ አካል ከኤቢኤስ የተሰራ እና ብረቱ በብረት ከተሸፈነ ክሮሚየም የተሰራ ነው።የተለያዩ መደበኛ ያልሆኑ የኤሌክትሪክ፣ ማከፋፈያ...
 • Knife Switch Lockout

  ቢላዋ መቀየሪያ መቆለፊያ

  ቢላዋ ማብሪያ መቆለፊያ አጠቃላይ እይታ ቢላዋ ማብሪያ መቆለፊያ ከ ABS የተሰራ እና ብረቱ ከብረት የተሰራ ክሮሚየም ነው;መደበኛ ያልሆነ የኤሌትሪክ፣ የስርጭት ካቢኔ እና ቢላ ማብሪያ እና s...
 • Rotary Switch Lockout Device

  የRotary Switch Lockout መሳሪያ

  የRotary Switch Lockout መሳሪያ አጠቃላይ እይታ የRotary switch lockout መሳሪያ መቆለፊያ አካል ከኤቢኤስ የተሰራ እና ብረቱ ከብረት የተሰራ ክሮሚየም ነው;የተለያዩ መደበኛ ያልሆኑ የኤሌክትሪክ ወይም የዲ...
 • Button Switch Lockout

  የአዝራር መቀየሪያ መቆለፊያ

  የአዝራር ማብሪያ / ማጥፊያ መቆለፊያ አጠቃላይ እይታ የአዝራር ማብሪያ / ማጥፊያ መቆለፊያ አካል ከኤቢኤስ የተሰራ እና ብረቱ ከብረት የተሰራ ክሮሚየም ነው;የተለያዩ መደበኛ ያልሆኑ የኤሌክትሪክ ፣ የማከፋፈያ ካቢኔዎችን መገንዘብ ይችላል…
 • Electric Cabinet Door Lockout

  የኤሌክትሪክ ካቢኔ በር መቆለፊያ

  የኤሌክትሪክ ካቢኔ በር መቆለፊያ አጠቃላይ እይታ የኤሌክትሪክ ካቢኔ በር መቆለፊያ አካል ከኤቢኤስ የተሰራ እና ብረቱ ከብረት የተሰራ ክሮሚየም ነው;የኤሌትሪክ ካቢኔ በር ፣ የኤሌትሪክ ኤች.

ባለብዙ ተግባር የኤሌክትሪክ መቆለፊያ አጠቃቀም

የኤሌክትሪክ ደህንነት መቆለፊያ በዋናነት አንዳንድ መደበኛ ያልሆኑ የኢንዱስትሪ ኤሌክትሪክ ምርቶችን ለመቆለፍ የሚያገለግል ሲሆን ለምሳሌ፡- ማዞሪያ፣ ማስተላለፊያ መቀየሪያ፣ የስርጭት ካቢኔ መቆለፊያ ቀዳዳ፣ የካቢኔ በር፣ የኤሌትሪክ እጀታ ቀዳዳ፣ ዝቅተኛ ቮልቴጅ መሳቢያ ካቢኔ፣ መሳቢያ ካቢኔ መቀየሪያ፣ ቢላዋ መቀያየር፣ እጀታ ማብሪያ፣ ወዘተ